Obchod

Cenník zateplovacích materiálov

 

Druh materiálu Mj Množstvo Jed.cena €
EPS 70 100 mm m2 1 4,84
EPS 70 50 mm m2 1 2,46
EPS 70 70 mm m2 1 3,42
EPS 70 80 mm m2 1 3,87
Soklový profil 10cm/2,5m ks 1 4,8
Soklový profil 5cm/2,5m ks 1 2,75
Soklový profil 7cm/2,5m ks 1 3,1
Soklový profil 8cm/2,5m ks 1 3,35
Hasit 803 lepiaca malta 25kg ks 1 6,329
Hasit MAX 8 armovacie lepidlo 25kg ks 1 6,391
TS špecial armovacia a lepiaca malta 25kg ks 1 6,225
BA Duo Contact 25kg ks 1 6,653
Sklotextilná mriežka Vertex 145g m2 1 0,654
S-Hmoždinka tanierová PSE 50/10-160SG ks 1 0,128
S-Hmoždinka tanierová PSE 50/10-120 SG ks 1 0,102
Hmoždinka tanierová 160mm ks 1 0,119
Hmoždinka tanierová 110mm ks 1 0,084
Rohová lišta PVC so sieťkov 2,5m ks 1 1,038
Penetrák hĺbkový S 2802 5l ks 1 10,01
Vrchná omietka Hasit
Putzgrund 15l ks 1 50,6
HASIT Akrylputz II-V 25kg ks 1 39,16
Vrchná omietka Het
Het ProHet PEN UP grund penetrák pigmentovaný univerzálny 10kg ks 1 18,15
Het ProHet OMT AHO akrylátová hladená omietka 1,5mm hladená 25kg ks 1 25,74
Vrchná omietka Baumit
Ba Univerzálny základ 25kg/Univerzál grund/ ks 1 61,05
Ba Granopor omietka škriabaná 1,5mm 30kg 3317 ks 1 51,29
Výpočet materiálu na m2
EPS 70 100 mm m2 1 4,84 4,84
Soklový profil 10cm/2,5m m 1 1,92 1,92
Rohová lišta PVC so sieťkov 2,5m m 1 0,449 0,45
Hmoždinka tanierová 160mm ks 4 0,119 0,48
Penetrák hĺbkový S 2802 5l l 0,08 2,002 0,16
Hasit 803 lepiaca malta 25kg kg 3,5 0,253 0,89
Hasit MAX 8 armovacie lepidlo 25kg kg 3,5 0,259 0,91
Sklotextilná mriežka Vertex 145g m2 1,1 0,654 0,72
Het ProHet PEN UP grund penetrák pigmentovaný univerzálny 10kg m2 1 0,864 0,86
Het ProHet OMT AHO akrylátová hladená omietka 1,5mm hladená 25kg m2 1 2,24 2,24
Cena materiálu 13,46

 

Ceny platné do 31.3.2011